Jodoi Testing Center

 

Rectangular Callout: ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ 

 

การลงทะเบียนสอบ นั้นสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

 

1.จองสอบผ่าน เว็ป Pearsonvue.com โดยสมัครสมาชิก ของเว็ปแล้วทำการเลือกการจองสอบได้ทันที

โดยเข้าที่เว็ป http://www.pearsonvue.com เลือกเมนู For Test Takers --> Test taker home

แล้วทำการเลือกตัวอักษรตาม Product วิชาที่ต้องการสอบ และทำการสมัครสมาชิกในกรณีที่ยังไม่เคยสมัคร

หลังจากนั้น ก็เลือกรหัสวิชาที่เมนู Proctored Exam แล้วทำตาม Step ไปจนเสร็จ

โดยการจองสอบวิธีนี้ ผู้สอบจะต้องทำการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ของตนเอง โดยเสียอัตราค่าเงินบาท

ตามยอดของธนาคารที่ให้บริการเท่านั้น โดยไม่เกี่ยวกับทางศูนย์สอบ หลังจากจองสอบเรียบร้อยแล้ว

ก็สามารถมาสอบ ตามวันและเวลาได้ทันที โดยนำ ID Card มา 2 ใบคือ 1.บัตรประชาชน 2.ใบขับขี่ หรือบัตรพนักงานก็ได้ ทางศูนย์สอบก็จะทำการ Admission สอบให้ทันที

 

2.ในกรณีที่ ต้องการให้ทางศูนย์สอบดำเนินการจองสอบให้นั้น ต้องทำการ การลงทะเบียนสอบโดยกรอกข้อมูล

ให้ครบ โดยเน้นชื่อนามสกุล และที่อยู่ เป็นภาษาอังกฤษ ที่ชัดเจน ตามลิงค์ด้านล่าง

http://www.jodoi.org/gis_exam/exam.php

 

เมื่อทางศูนย์สอบได้รับเมล์การลงทะเบียนแล้ว Admin จะทำ  การ Register ให้กับผู้สอบ (กรณีชำระเงินแล้ว)

เมื่อถึงกำหนดเวลาสอบจะต้องมีขั้นตอนการ Admit โดยจะต้องทำการ ถ่ายรูปและเซ็นชื่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนเข้าห้องสอบ ผู้สอบจะต้องเก็บของใช้ทุกๆ อย่าง เช่นกระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือเครื่องมือ สื่อสาร

ทุกชนิด ไว้ในตู้ล็อคเกอร์ ที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อพร้อมทำการสอบแล้ว ศูนย์สอบจะเตรียม กระดาษทด,ปากกา,ที่ลบ เอาไว้ให้ภายในห้องสอบ โดยผู้สอบ

เข้าไปในห้องได้เมื่อพร้อมและ เจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ เห็นว่าได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในขณะที่กำลังทำการสอบนั้น จะมีการจับภาพโดยมีกล้องวีดีโอ คอยบันทึกภาพตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้องสอบ

ดังนั้นถ้าเกิดมีปัญหาใดๆ ในระหว่างการสอบ ผู้สอบสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ได้ทันที เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 

หลังจากการสอบสิ้นสุดลงแล้ว ตัวโปรแกรมของการสอบ จะมีการแสดงผลการสอบให้ผู้สอบเห็นว่า สอบผ่าน

หรือไม่ผ่านทันที ที่หน้าจอ Monitor ของเครื่องสอบ และจะมีการ Print Score Report ออกมาให้กับผู้สอบทันที

ตามโพรเซส ของวิชานั้นๆ โดยผู้สอบสามารถออกมารับใบ Score Report ได้ทันที ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ

 

ขั้นตอนต่อไป เจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ จะทำการแนะนำขั้นตอนการรับใบ Cert. ของรหัสวิชานั้นให้ ในกรณีสอบผ่าน 

 

 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ 02-061-6854