ตารางเรียน ทุกคอร์ส

มกราคม 2014

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

8,239

6,000

6-8

4-5,11

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

14,017

8,560

20-24

18-19,25,26-1 กพ

20-24,27-31

C005

CCNA Security (640-554)

4 วัน

Call

Call

 

 

 

C006

Cisco Certified Network Associate (แหลมฉบัง ชลบุรี)

5 วัน

Call

Call

 

25-26,-1-2,8 กพ

 

C007

Cisco Certified Network Associate (ภูเก็ต)

5 วัน

Call

Call

 

27-31

 

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

4 วัน

Call

Call

 

 

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks(642-813)

5 วัน

Call

Call

 

18-19,25,26-1 กพ

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

6,955

 

 

 

M001

Mikrotik(MTCNA)

3 วัน

29,200

Call

19-21

   

L002

Linux Admin I

2 วัน

Call

Call

     
กุมภาพันธ์ 2014

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

8,239

6,000

3-5

 

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

14,017

8,560

24-28

15-16,22-23-1 มีค

17-21,24-28

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

Call

Call

 

22-23ก.พ - 1-2มี.ค

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

 

8-9

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (642-902)

5 วัน

Call

Call

 

 

 

C005

CCNA Security (640-554)

4 วัน

Call

Call

 

1-2,8-9 กพ

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

6,955

17-21

 

 

M001

Mikrotik(MTCNA)

3 วัน

Call

Call

 

   

C005

CCNA Security

2 วัน

Call

Call

     

L002

Linux Admin I

2 วัน

Call

Call

     
มีนาคม 2014

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

8,239

6,000

10-12

2,8-9

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

14,017

8,560

24-28

15-16,22-23,29

 

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

Call

Call

 

 

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

 

8-9

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (642-902)

5 วัน

Call

Call

 

 

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

6,955

17-21

15-16,22-23,29

 

M001

Mikrotik(MTCNA)

3 วัน

Call

Call

 

29-31

 

C005

CCNA Security

4 วัน

Call

Call

 

 

 

L002

Linux Admin I

2 วัน

Call

Call

     
เมษายน 2014

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

8,239

6,000

 

26-27 เม.ย-3 พ.ค.

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

14,017

8,560

21-25

19-20,26-27 เม.ย-3 พ.ค.

17-18,21-25,28-30

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

4 วัน

Call

Call

 

 

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (642-902)

4 วัน

Call

Call

 

 

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

6,955

21-25

 

 

C006

Mikrotik(MTCNA)

3 วัน

Call

Call

 

   

C005

CCNA Routing and Switching @ เวียงจันทร์

5 วัน

14,017

8,560

 

31 มี.ค - 1-4 เม.ย.

 
พฤษภาคม 2014

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

8,239

6,000

7-9

 

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

14,017

8,560

26-30

17-18,24-25,31

 

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

4 วัน

Call

Call

 

17-18,24-25

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

 

10-11

 

C004

Implementing IPv6 Networks (Workshop)

2 วัน

Call

Call

 

24-25

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (642-902)

4 วัน

Call

Call

 

17-18,24-25

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

6,955

19-23

 

 

C006

CCNA Routing and Switching @ ภูเก็ต

5 วัน

14,017

8,560

19-23

 

 

C007

CCNA Routing and Switching @ ชลบุรี

5 วัน

14,017

8,560

 

24-25,31 พ.ค. -1 มิ.ย

 

C008

CCNA Security

4 วัน

Call

Call

 

7-8,15-16

 
มิถุนายน 2014

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

8,239

6,000

4-6

 

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

14,017

8,560

23-27

14-15,21-22,28

 

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

4 วัน

Call

Call

 

 

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (642-902)

4 วัน

Call

Call

 

 

 

C005

Implementing Cisco IP Switched Networks(642-813)

4 วัน

Call

Call

 

 

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

6,955

 

 

 

C006

Mikrotik(MTCNA)

3 วัน

Call

Call

 

   

C005

CCNA Routing and Switching @ เวียงจันทร์

5 วัน

14,017

8,560

 

 

 

L002

Linux Admin I

2 วัน

Call

Call

     
กรกฏาคม 2014

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

8,239

6,000

2-4

5-6,12

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

14,017

8,560

21-25

19-20,26-27-2 ส.ค.

21-25,28-31 กค ,1 ส.ค

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

4 วัน

Call

Call

 

 

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

 

5-6

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks(642-813)

4 วัน

Call

Call

 

19-20,26-27

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (642-902)

4 วัน

Call

Call

 

 

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

6,955

14-18

 

 

C006

Mikrotik(MTCNA)

3 วัน

Call

Call

 

18,19,20

 

C005

CCNA Routing and Switching @ ขอนแก่น

5 วัน

14,017

8,560

 

 

 

C006

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน) ภูเก็ต

2 วัน

Call

Call

 

3-4

 
สิงหาคม 2014

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

8,239

6,000

6-8

 

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

14,017

8,560

25-29

16-17,23-24,30

18-22,25-29

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

4 วัน

Call

Call

 

 

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

 

8-9

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (642-902)

4 วัน

Call

Call

 

16-17,23-24

 

C005

Implementing Cisco IP Switched Networks(642-813)

4 วัน

Call

Call

 

 

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

6,955

18-22

 

 

C006

Mikrotik(MTCNA)

3 วัน

Call

Call

 

   

C005

CCNA Routing and Switching @ เชียงใหม่

5 วัน

14,017

8,560

4-8

 

 

C006

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน) ขอนแก่น

2 วัน

Call

Call

14-15

 

 

C007

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน) เชี่ยงใหม่

2 วัน

Call

Call

21-22

 

 

C008

Implementing Cisco MPLS

4 วัน

Call

Call

 

30-31,6-7 ก.ย.

 

C009

Configuring BGP on Cisco Router

4 วัน

Call

Call

 

9-10,14-17 ส.ค.

 

C010

Implementing Cisco QOS

4 วัน

Call

Call

 

 

 

กันยายน 2014

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

8,239

6,000

3-5

 

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

14,017

8,560

22-26

 

15-19,22-26

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

4 วัน

Call

Call

 

 

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (642-902)

4 วัน

Call

Call

 

20-21,27-28

 

C005

Implementing Cisco IP Switched Networks(642-813)

4 วัน

Call

Call

 

 

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

6,955

15-19

 

 

L006

Linux Basic 2 day

2 วัน

4,000

3,500

 

20-21

 

C006

Mikrotik(MTCNA)

3 วัน

Call

Call

 

   

C005

CCNA Routing and Switching @ ชลบุรี

5 วัน

14,017

8,560

 

 

 

C006

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน) ชลบุรี

2 วัน

Call

Call

 

27-28

 

C007

Implementing Cisco QOS

4 วัน

Call

Call

 

 

 

ตุลาคม 2014

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

8,239

6,000

8-10

5,11-12

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

14,017

9,500

27-31

18-19,25-26-1 พ.ย.

20-22,24,27-31,3 พ.ย

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

4 วัน

Call

Call

 

 

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

 

11-12

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (642-902)

4 วัน

Call

Call

 

 

 

C005

Implementing Cisco IP Switched Networks(642-813)

4 วัน

Call

Call

 

18-19,25-26

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

7,000

13-17

 

 

C006

Mikrotik(MTCNA)

3 วัน

Call

Call

 

   

C005

CCNA Routing and Switching @ เวียงจันทร์

5 วัน

14,017

9,500

 

 

 

C007

Implementing Cisco QOS

4 วัน

Call

Call

 

11-12,18-19 ตค.

 
พฤศจิกายน 2014

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

8,239

6,000

5-7

2-8-9

17-21,24-28

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

14,017

9,500

24-28

15-16,22-23,29

 

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

4 วัน

Call

Call

 

 

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (642-902)

4 วัน

Call

Call

 

15-16,22-23

 

C005

Implementing Cisco IP Switched Networks(642-813)

4 วัน

Call

Call

 

 

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

7,000

17-21

 

 

C006

CCNA Routing and Switching @ ภูเก็ต

5 วัน

14,017

9,500

24-28

   

C005

CCNA Routing and Switching @ เวียงจันทร์

5 วัน

14,017

9,500

 

 

 

L002

Linux Admin I

2 วัน

Call

Call

     
ธันวาคม 2014

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

8,239

6,000

2-4

 

15-19,22-26

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

14,017

9,500

22-26

13-14,20-21,27

 

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

4 วัน

Call

Call

 

 

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (642-902)

4 วัน

Call

Call

 

 

 

C005

Implementing Cisco IP Switched Networks(642-813)

4 วัน

Call

Call

 

13-14,20-21

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

7,000

15-19

 

 

C006

Mikrotik(MTCNA)

3 วัน

Call

Call

 

   

C005

CCNA Routing and Switching @ เวียงจันทร์

5 วัน

14,017

9,500

 

 

 

L002

Linux Admin I

2 วัน

Call

Call