ตารางเรียน ทุกคอร์ส

ธันวาคม 2014

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

8,239

6,000

 

 

15-19

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

14,017

9,500

15-19

13-14,20-21,27

15-19,22-26

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (642-902)

4 วัน

Call

Call

 

 

 

C005

Implementing Cisco IP Switched Networks(642-813)

4 วัน

Call

Call

 

 

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

7,000

 

13-14,20-21,27

 

C006

Mikrotik(MTCNA)

3 วัน

Call

Call

 

   

C005

CCNA Routing and Switching @ เชียงใหม่

5 วัน

14,017

9,500

 

 

 

L002

Linux Admin I

2 วัน

Call

Call

     

มกราคม 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

Call

13-15

31-1,7 กพ.

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

Call

26-30

17-18,24-25,31

 

C005

CCNA Security (640-554)

4 วัน

18,000

Call

 

 

 

C006

Cisco Certified Network Associate (แหลมฉบัง ชลบุรี)

5 วัน

Call

Call

 

 

 

C007

Cisco Certified Network Associate (ภูเก็ต)

5 วัน

Call

Call

19-23

 

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

18,000

Call

 

17-18,24-25

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

19-20

10-11

 

C008

Implementing Cisco IP Switched Networks(300-115)

4 วัน

18,000

Call

 

 

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

Call

Call

5-9

 

 

M001

Mikrotik(MTCNA)

3 วัน

29,200

Call

 

 

 

L002

Linux Admin I

2 วัน

Call

Call

 

 

 
กุมภาพันธ์ 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

Call

     

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

Call

23-27

14-15,21-22,28

 

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

Call

Call

 

 

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks(300-115)

4 วัน

18,000

Call

 

21-22,28 กพ. 1 มีค.

 

C005

CCNA Security (640-554)

4 วัน

18,000

Call

 

 

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

Call

 

 

 

M001

Mikrotik(MTCNA)

3 วัน

Call

Call

 

 

 

C005

CCNA Security

2 วัน

Call

Call

 

 

 

L002

Linux Admin I

2 วัน

Call

Call

 

 

 
มีนาคม 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

Call

   

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

Call

23-27

14-15,21-22,28

 

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

18,000

Call

   

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

   

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

5 วัน

18,000

Call

   

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

Call

   

 

M001

Mikrotik(MTCNA)

3 วัน

Call

Call

     

C005

CCNA Security

4 วัน

Call

Call

     

L002

Linux Admin I

2 วัน

Call

Call