ตุลาคม 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

7,800

5-7

3,4,10

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

8,000

26-30

17,18,24,25,31

12-15,19-22

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

18,000

Call

   

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14,659

2,354

 

10-11

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

18,000

9,900

 

17,18,24,25

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

8,500

12-16

 

 

M001

Mikrotik(MTCNA)

2 วัน

Call

Call

 

24-25

 

C005

CCNA Security

4 วัน

18,000

Call

     

C006

IPV6 by JODOI

2 วัน

7,200

Call

21-22

 

 
พฤศจิกายน 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

7,800

2-4

1,7,8

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

8,000

23-27

14,15,21,22,28

16-19,23-26

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

18,000

Call

   

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14,659

2,354

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

18,000

9,900

 

14,15,21,22

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

10,700

8,500

16-20

 

 

M001

Mikrotik(MTCNA)

2 วัน

Call

Call

 

28-29

 

M002

Mikrotik Special เกาะสมุย

4 วัน

Call

Call

10-13

โปรโมชั่น

รายละเอียดหลักสูตร

C005

CCNA Security

4 วัน

18,000

Call

     

C006

IPV6 by JODOI

2 วัน

7,200

Call

11-12

 

 
ธันวาคม 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

7,800

1-3

 

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

8,000

21-25

12,13,19,20,26

14-17,21-24

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

18,000

Call

   

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14,659

2,354

   

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

18,000

9,900

 

12,13,19,20

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

10,700

8,500

14-18

 

 

M001

Mikrotik(MTCNA)

2 วัน

Call

Call

 

19-20

 

C005

CCNA Security

4 วัน

18,000

Call

     

C006

IPV6 by JODOI

2 วัน

7,200

Call

8-9