มกราคม 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

   

6-8

 

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

   

25-29

16,17,23,24,30

wait

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

       

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

   

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

     

 

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

   

12-15

 

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

   

18-22

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

   

 

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

     

 

C006

Implementing Cisco Network Security (210-260)

4 วัน

         

C007

IPV6 by JODOI

2 วัน

   

6-8

 

 
กุมภาพันธ์ 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

   

3-5

6,7,13

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

   

15-19

20,21,27,28กพ ,5มีค

16-19และ23-26

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120) ภูเก็ต

5 วัน

   

29 กพ.1,2,3,4มีค.

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

   

6-7

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

   

 

20,21,27,28

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

   

9-12

 

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

   

8-12

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

   

20,21,27

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

     

 

C006

Implementing Cisco Network Security (210-260)

4 วัน

   

23-26

   

C007

IPV6 by JODOI

2 วัน

   

 

 

 
มีนาคม 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

   

2-4

 

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

   

28-31 มีค.1 เมย.

12,13,19,20,26

wait

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

       

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

   

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

     

 

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

   

 

12,13,19,20

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

   

 

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

   

8-11 ภูเก็ต

 

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

     

 

C006

Implementing Cisco Network Security (210-260)

4 วัน

         

C007

IPV6 by JODOI

2 วัน

   

15-17

 

 
เมษายน 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

   

20-22

 

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

   

25-29

-

wait

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

       

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

   

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

     

 

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

   

 

 

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

   

 

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

   

 

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

     

 

C006

Implementing Cisco Network Security (210-260)

4 วัน

   

19-22

โปรโมชั่น

 

C009

Network Special 2 Day

2 วัน

   

โปรโมชั่น

23,24

 

พฤษภาคม 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

   

11-13

 

30,31พค.1,2,3มิย

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

   

30,31พค.1,2,3มิย

14,15,21,22,28

wait

C001

CCNA by JODOI (200-120) เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ

5 วัน

   

Call

ติดต่อ อ.มาส

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

   

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

     

Call

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

   

16-19

Call

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

   

23-27

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

   

 

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

     

 

C006

Implementing Cisco Network Security (210-260)

4 วัน

         

C007

IPV6 by JODOI

2 วัน

   

 

 

 
มิถุนายน 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

   

8-10

25,26มิย. 2กค

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

   

20-24

18,19,25,26มิย. 2กค

14-17,21-24

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

       

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

   

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

     

Call

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

   

 

Call

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

   

27-30มิย,1กค.

 

6-10 , 13-15

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

   

 

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

     

 

C006

Implementing Cisco Network Security (210-260)

4 วัน

   

14-17

   

N002

Network Next Gen by Jodoi 2 Days ( Workshop )

2 วัน

   

 

4,5

รายละเอียด

N004

Network Special on Tour ( โคราช )

2 วัน

   

 

11,12

รายละเอียด

C008

Cisco MPLS Workshop

2 วัน

   

wait

รายละเอียด

กรกฎาคม 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

   

6-8

23,24,30

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

   

25-29

16,17,23,24,30

wait

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

       

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

   

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

     

Call

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

   

5-8

Call

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

   

11-15

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

   

 

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

     

 

C006

Implementing Cisco Network Security (210-260)

4 วัน

         

C007

IPV6 by JODOI

2 วัน

   

21-22

 

 
สิงหาคม 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

   

3-5

27,28สค,3กย

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

   

22-26

20,21,27,28สค,3กย

wait

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

       

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

   

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

     

Call

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

   

 

Call

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

   

29-31สค และ1-2 กย

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

   

 

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

     

 

C006

Implementing Cisco Network Security (210-260)

4 วัน

   

16-19

   

C007

IPV6 by JODOI

2 วัน

   

10-11

 

 
กันยายน 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

   

7-9

24,25กย,1ตค

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

   

26-30

17,18,24,25กย,1ตค

wait

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

       

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

   

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

     

Call

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

   

13-16

Call

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

   

19-23

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

   

 

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

     

 

C006

Implementing Cisco Network Security (210-260)

4 วัน

         

C007

IPV6 by JODOI

2 วัน

   

1-2

 

 
ตุลาคม 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

   

5-7

22,23,29

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

   

17-21

15,16,22,23,29

wait

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

       

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

   

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

     

Call

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

   

 

Call

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

   

10-14

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

   

 

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

     

 

C006

Implementing Cisco Network Security (210-260)

4 วัน

   

25-28

   

C007

IPV6 by JODOI

2 วัน

   

3-4

 

 
พฤศจิกายน 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

   

2-4

26,27พย,3ธค

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

   

21-25

19,20,26,27พย,3ธค

wait

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

       

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

   

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

     

Call

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

   

15-18

Call

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

   

28-30พย และ1-2ธค

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

   

 

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

     

 

C006

Implementing Cisco Network Security (210-260)

4 วัน

         

C007

IPV6 by JODOI

2 วัน

   

10-11

 

 
ธันวาคม 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

   

7-9

17,18,24

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

   

19-23

10,11,17,18,24

wait

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

       

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

   

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

     

Call

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

   

 

Call

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

   

 

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

   

 

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

     

 

C006

Implementing Cisco Network Security (210-260)

4 วัน

   

13-16

   

C007

IPV6 by JODOI

2 วัน

   

1-2