กรกฎาคม 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

Cisco

Pre CCNA (Beginning Network Admin )

3 วัน

   

6-8

23,24,30

 

 

CCNA R&S by JODOI (200-125)

5 วัน

   

25-29

23,24,30,31กค 6 สค.

 

 

CCNA Security (210-260)

4 วัน

         

 

CCNP Routing (300-101)

4 วัน

   

12-15

   

 

CCNP Switch (300-115)

4 วัน

         

 

ติวสอบ CCNA Exam

2 วัน

         

 

 

        ลงทะเบียน
MikroTik              

 

MTCNA ( MikroTik Certified Network Associate )

2 วัน

         

 

MTCRE ( MikroTik Certified Routing Engineer )

2 วัน

     

9-10

 

 

MTCWE ( MikroTik Certified Wireless Engineer )

2 วัน

     

23-24

 

 

MTCTCE ( MikroTik Certified Traffic Control Engineer )

2 วัน

         

 

MTCUME ( MikroTik Certified User Management Engineer )

2 วัน

         
 

MTCINE ( MikroTik Certified Inter-networking Engineer )

2 วัน

         
              ลงทะเบียน
CompTIA              

 

CompTIA A+ Certification

 

         

 

CompTIA Network+ Certification

 

         

 

CompTIA Security+ Certification

 

         

 

CompTIA Linux+ Certification

 

         

 

CompTIA Project+ Certification

 

         

 

 

          ลงทะเบียน
Linux

 

           

 

Linux Administrator By Jodoi

5 วัน

   

11-15

   

 

 

          ลงทะเบียน
IPV6

 

           

 

IPv6 by Jodoi

2 วัน

     

 

 

 

 

          ลงทะเบียน

 

 

           
สิงหาคม 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

Cisco

Pre CCNA (Beginning Network Admin )

3 วัน

   

8-10

 

 

 

CCNA R&S by JODOI (200-125)

5 วัน

   

22-26

28 สค, 3,4,10,11กย

 

 

CCNA Security (210-260)

4 วัน

   

8-11

   

 

CCNP Routing (300-101)

4 วัน

   

2-5

   

 

CCNP Switching (300-115)

4 วัน

   

29-31 สค., 1 กย.

   

 

ติวสอบ CCNA Exam

2 วัน

         

 

 

        ลงทะเบียน
MikroTik              

 

MTCNA ( MikroTik Certified Network Associate )

2 วัน

     

20-21

 

 

MTCRE ( MikroTik Certified Routing Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCWE ( MikroTik Certified Wireless Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCTCE ( MikroTik Certified Traffic Control Engineer )

2 วัน

         

 

MTCUME ( MikroTik Certified User Management Engineer )

2 วัน

         
 

MTCINE ( MikroTik Certified Inter-networking Engineer )

2 วัน

         
              ลงทะเบียน
CompTIA              

 

CompTIA A+ Certification

 

         

 

CompTIA Network+ Certification

 

         

 

CompTIA Security+ Certification

3 วัน

   

16-18

20,21,27

 

 

CompTIA Linux+ Certification

 

         

 

CompTIA Project+ Certification

 

         

 

 

          ลงทะเบียน
Linux

 

           

 

Linux Administrator By Jodoi

5 วัน

   

 

   

 

 

          ลงทะเบียน
IPV6

 

           

 

IPv6 by Jodoi

2 วัน

     

 

 

 

          ลงทะเบียน
Special

 

           

 

Hacking Fundamental (2 Days)

2 วัน

   

 

Wait

โปรโมชั่น

 

 

          ลงทะเบียน

 

 

           
กันยายน 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

Cisco

Pre CCNA (Beginning Network Admin )

3 วัน

   

7-9

24,25กย,1ตค

 

 

CCNA R&S by JODOI (200-125)

5 วัน

   

26-30

17,18,24,25 กย , 1ตค

 

 

CCNA R&S by JODOI (200-125) รอบพิเศษ

5 วัน

   

19-23

   

 

CCDA by Jodoi (200-310)

4 วัน

   

13-16

   

 

CCNP Routing (300-101)

4 วัน

   

 

   

 

CCNP Switching (300-115)

4 วัน

         

 

ติวสอบ CCNA Exam

2 วัน

         

 

 

        ลงทะเบียน
MikroTik              

 

MTCNA ( MikroTik Certified Network Associate )

2 วัน

     

 

 

 

MTCRE ( MikroTik Certified Routing Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCWE ( MikroTik Certified Wireless Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCTCE ( MikroTik Certified Traffic Control Engineer )

2 วัน

         

 

MTCUME ( MikroTik Certified User Management Engineer )

2 วัน

         
 

MTCINE ( MikroTik Certified Inter-networking Engineer )

2 วัน

         
              ลงทะเบียน
CompTIA              

 

CompTIA A+ Certification

 

         

 

CompTIA Network+ Certification

 

         

 

CompTIA Security+ Certification

3 วัน

         

 

CompTIA Linux+ Certification

 

         

 

CompTIA Project+ Certification

 

         

 

 

          ลงทะเบียน
Linux

 

           

 

Linux Administrator By Jodoi

5 วัน

   

12-16

   

 

 

          ลงทะเบียน
IPV6

 

           

 

IPv6 by Jodoi

2 วัน

   

 

 

 

 

 

          ลงทะเบียน
Special

 

           

 

VMware vSphere & Hyper-V ( ภูเก็ต )

5 วัน

   

19-23

   

 

 

          ลงทะเบียน

 

 

           
ตุลาคม 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

Cisco

Pre CCNA (Beginning Network Admin )

3 วัน

   

5-7

23,29,30

 

 

CCNA R&S by JODOI (200-125)

5 วัน

   

17-21

15,16,22,23,29

 

 

CCNA R&S by JODOI ภูเก็ต (200-125)

5 วัน

   

31 ต.ค-4 พ.ย

 

 

 

CCNA R&S by JODOI เพชรบุรี (200-125)

5 วัน

   

10-14

 

 

 

CCNA Security (210-260)

4 วัน

   

25-28

   

 

CCNP Routing (300-101)

4 วัน

   

 

   

 

CCNP Switching (300-115)

4 วัน

         

 

ติวสอบ CCNA Exam

2 วัน

         

 

 

        ลงทะเบียน
MikroTik              

 

MTCNA ( MikroTik Certified Network Associate )

2 วัน

     

 

 

 

MTCRE ( MikroTik Certified Routing Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCWE ( MikroTik Certified Wireless Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCTCE ( MikroTik Certified Traffic Control Engineer )

2 วัน

         

 

MTCUME ( MikroTik Certified User Management Engineer )

2 วัน

         
 

MTCINE ( MikroTik Certified Inter-networking Engineer )

2 วัน

         
              ลงทะเบียน
CompTIA              

 

CompTIA A+ Certification

 

         

 

CompTIA Network+ Certification

 

         

 

CompTIA Security+ Certification

3 วัน

   

10-12

15,16,22

 

 

CompTIA Linux+ Certification

 

         

 

CompTIA Project+ Certification

 

         

 

 

          ลงทะเบียน
Linux

 

           

 

Linux Administrator By Jodoi

5 วัน

   

 

 

 

 

 

          ลงทะเบียน
IPV6

 

           

 

IPv6 by Jodoi

2 วัน

   

 

 

 

 

 

          ลงทะเบียน
Special

 

           

 

Network Special By Jodoi

2 วัน

   

 

8-9

 

 

 

          ลงทะเบียน

 

 

           
พฤศจิกายน 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

Cisco

Pre CCNA (Beginning Network Admin )

3 วัน

   

2-4

 

 

 

CCNA R&S by JODOI (200-125)

5 วัน

   

21-25

19,20,26,27พย , 3ธค

 

 

CCNA R&S by JODOI โคราช (200-125)

5 วัน

   

7-11

 

 

 

CCNA Security (210-260)

4 วัน

   

 

   

 

CCNP Routing (300-101)

4 วัน

   

15-17

   

 

CCNP Switching (300-115)

4 วัน

         

 

ติวสอบ CCNA Exam

2 วัน

         

 

 

        ลงทะเบียน
MikroTik              

 

MTCNA ( MikroTik Certified Network Associate )

2 วัน

     

 

 

 

MTCRE ( MikroTik Certified Routing Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCWE ( MikroTik Certified Wireless Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCTCE ( MikroTik Certified Traffic Control Engineer )

2 วัน

         

 

MTCUME ( MikroTik Certified User Management Engineer )

2 วัน

         
 

MTCINE ( MikroTik Certified Inter-networking Engineer )

2 วัน

         
              ลงทะเบียน
CompTIA              

 

CompTIA A+ Certification

 

         

 

CompTIA Network+ Certification

 

         

 

CompTIA Security+ Certification

3 วัน

         

 

CompTIA Linux+ Certification

 

         

 

CompTIA Project+ Certification

 

         

 

 

          ลงทะเบียน
Linux

 

           

 

Linux Administrator By Jodoi

5 วัน

         

 

 

          ลงทะเบียน
IPV6

 

           

 

IPv6 by Jodoi

2 วัน

     

10-11

 

 

 

          ลงทะเบียน

 

 

           
ธันวาคม 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

Cisco

Pre CCNA (Beginning Network Admin )

3 วัน

   

7-9

 

 

 

CCNA R&S by JODOI (200-125)

5 วัน

   

19-23

10,11,17,18,24

 

 

CCNA Security (210-260)

4 วัน

   

 

   

 

CCNP Routing (300-101)

4 วัน

   

 

   

 

CCNP Switching (300-115)

4 วัน

   

13-16

   

 

ติวสอบ CCNA Exam

2 วัน

         

 

 

        ลงทะเบียน
MikroTik              

 

MTCNA ( MikroTik Certified Network Associate )

2 วัน

     

 

 

 

MTCRE ( MikroTik Certified Routing Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCWE ( MikroTik Certified Wireless Engineer )

2 วัน

     

 

 

 

MTCTCE ( MikroTik Certified Traffic Control Engineer )

2 วัน

         

 

MTCUME ( MikroTik Certified User Management Engineer )

2 วัน

         
 

MTCINE ( MikroTik Certified Inter-networking Engineer )

2 วัน

         
              ลงทะเบียน
CompTIA              

 

CompTIA A+ Certification

 

         

 

CompTIA Network+ Certification

 

         

 

CompTIA Security+ Certification

3 วัน

         

 

CompTIA Linux+ Certification

 

         

 

CompTIA Project+ Certification

 

         

 

 

          ลงทะเบียน
Linux

 

           

 

Linux Administrator By Jodoi

5 วัน

   

19-23

   

 

 

          ลงทะเบียน
IPV6

 

           

 

IPv6 by Jodoi

2 วัน

     

1-2

 

 

 

          ลงทะเบียน