ตุลาคม 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

7,800

5-7

3,4,10

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

8,000

26-30

17,18,24,25,31

12-15,19-22

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

18,000

Call

   

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14,659

2,354

 

10-11

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

18,000

9,900

 

 

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

8,500

12-16

 

 

M001

Mikrotik(MTCNA)

2 วัน

Call

Call

 

24-25

 

C005

CCNA Security

4 วัน

18,000

Call

     

C006

IPV6 by JODOI

2 วัน

7,200

Call

21-22

 

 
พฤศจิกายน 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

7,800

2-4

 

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

8,000

23-27

14,15,21,22,28

16-19,23-26

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120) โคราช

4 วัน

15,000

8,900

5-8

 

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120) ประเทศลาว

4 วัน

15,000

Call

 

21,22,28,29

 

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

18,000

Call

   

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14,659

2,354

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

18,000

9,900

 

14,15,21,22

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

10,700

8,500

16-20

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

Call

Call

 

28-29

 

M002

Mikrotik Special เกาะสมุย ( MTCNA )

4 วัน

Call

Call

10-13

โปรโมชั่น

รายละเอียดหลักสูตร

C006

IPV6 by JODOI

2 วัน

7,200

Call

11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ธันวาคม 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

7,800

1-3

 

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

8,000

21-25

12,13,19,20,26

14-17,21-24

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

18,000

Call

   

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14,659

2,354

   

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

18,000

9,900

 

12,13,19,20

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

10,700

8,500

 

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

Call

Call

12-13

 

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

Call

Call

 

19-20

 

S001

CompTIA Security +

4 วัน

18,000

Call

 

   

C006

IPV6 by JODOI

2 วัน

7,200

Call

8-9

 

 
               
มกราคม 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

7,800

6-8

9,10,16

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

8,000

25-29

16,17,23,24,30

wait

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

18,000

Call

   

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14,659

2,354

21-22

9-10

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

18,000

9,900

 

23,24,30,31

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

18,000

9,900

12-15

 

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

10,700

8,500

18-22

17,23,24,30,31

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

Call

Call

11-13

9,10,16

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

Call

Call

 

 

C005

CCNA Security

4 วัน

18,000

Call

     

C006

IPV6 by JODOI

2 วัน

7,200

Call

6-8

 

 
กุมภาพันธ์ 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

7,800

3-5

6,7,13

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

8,000

15-19

20,21,27,28กพ ,5มีค

wait

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

18,000

Call

   

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14,659

2,354

11-12

6-7

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

18,000

9,900

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

18,000

9,900

9-12

20,21,27,28

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

10,700

8,500

8-12

20,21,27,28กพ ,5มีค

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

Call

Call

24-26

6,7,13

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

Call

Call

 

 

C005

CCNA Security

4 วัน

18,000

Call

     

C006

IPV6 by JODOI

2 วัน

7,200

Call

24-26

 

 
มีนาคม 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

7,800

2-4

5,6,12

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

8,000

21-25

19,20,26,27มีค ,2เมย.

wait

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

18,000

Call

   

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14,659

2,354

10-11

12-13

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

18,000

9,900

 

19,20,26,27

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

18,000

9,900

29-31

 

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

10,700

8,500

14-18

19,20,26,27มีค ,2เมย.

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

Call

Call

7-9

5,6,12

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

Call

Call

 

 

C005

CCNA Security

4 วัน

18,000

Call

     

C006

IPV6 by JODOI

2 วัน

7,200

Call

15-17