ตารางเรียน ทุกคอร์ส

ตุลาคม 2014

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

8,239

6,000

8-10

5,11-12

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

14,017

9,500

27-31

18-19,25-26-1 พ.ย.

20-22,24,27-31,3 พ.ย

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

4 วัน

Call

Call

 

 

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (642-902)

4 วัน

Call

Call

 

 

 

C005

Implementing Cisco IP Switched Networks(642-813)

4 วัน

Call

Call

 

18-19,25-26

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

7,000

13-17

 

 

C006

Mikrotik(MTCNA)

3 วัน

Call

Call

 

   

C005

CCNA Routing and Switching @ ร้อยเอ็ด

5 วัน

14,017

9,500

27-31

 

 

C007

Implementing Cisco QOS

4 วัน

Call

Call

 

11-12,18-19 ตค.

 
พฤศจิกายน 2014

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

8,239

6,000

5-7

2-8-9

17-21,24-28

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

14,017

9,500

24-28

15-16,22-23,29

 

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

4 วัน

Call

Call

 

 

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

 

8-9

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (642-902)

4 วัน

Call

Call

 

 

 

C005

Implementing Cisco IP Switched Networks(642-813)

4 วัน

Call

Call

 

25-26,1-2 ธ.ค.

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

7,000

17-21

 

 

C006

CCNA Routing and Switching @ ภูเก็ต

5 วัน

14,017

9,500

24-28

   

C005

CCNA Routing and Switching @ ชลบุรี

5 วัน

14,017

9,500

 

1-2,8-9,15

 

L002

Linux Admin I

2 วัน

Call

Call

     
ธันวาคม 2014

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

8,239

6,000

2-4

 

15-19

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

14,017

9,500

15-19

13-14,20-21,27

15-19,22-26

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (642-902)

4 วัน

Call

Call

 

 

 

C005

Implementing Cisco IP Switched Networks(642-813)

4 วัน

Call

Call

 

 

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

7,000

13-14,20-21,27

 

 

C006

Mikrotik(MTCNA)

3 วัน

Call

Call

 

   

C005

CCNA Routing and Switching @ ภูเก็ต

5 วัน

14,017

9,500

22-26

 

 

L002

Linux Admin I

2 วัน

Call

Call

     

มกราคม 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

8,239

6,000

   

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

14,017

9,500

26-30

17-18,24-25,31

 

C005

CCNA Security (640-554)

4 วัน

Call

Call

     

C006

Cisco Certified Network Associate (แหลมฉบัง ชลบุรี)

5 วัน

Call

Call

     

C007

Cisco Certified Network Associate (ภูเก็ต)

5 วัน

Call

Call

     

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

4 วัน

Call

Call

     

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

     

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks(642-813)

5 วัน

Call

Call

     

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

7,000

     

M001

Mikrotik(MTCNA)

3 วัน

29,200

Call

     

L002

Linux Admin I

2 วัน

Call

Call

     
กุมภาพันธ์ 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

8,239

6,000

     

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

14,017

9,500

23-27

14-15,21-22,28

 

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

Call

Call

     

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

     

C004

Implementing Cisco IP Routing (642-902)

5 วัน

Call

Call

     

C005

CCNA Security (640-554)

4 วัน

Call

Call

     

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

7,000

     

M001

Mikrotik(MTCNA)

3 วัน

Call

Call

     

C005

CCNA Security

2 วัน

Call

Call

     

L002

Linux Admin I

2 วัน

Call

Call

     
มีนาคม 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

8,239

6,000

   

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

14,017

9,500

23-27

14-15,21-22,28

 

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

Call

Call

   

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

Call

Call

   

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (642-902)

5 วัน

Call

Call

   

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

7,000

   

 

M001

Mikrotik(MTCNA)

3 วัน

Call

Call

     

C005

CCNA Security

4 วัน

Call

Call

     

L002

Linux Admin I

2 วัน

Call

Call