มกราคม 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

Call

13-15

31 มค - 1,7 กพ.

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

Call

26-30

24-25,31,1,7 กพ.

19-23 และ 26,30

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (ระยอง)

5 วัน

15,000

Call

 

10,11,17-18,24

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (ภูเก็ต)

5 วัน

15,000

Call

19-23

 

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

18,000

Call

 

17-18,24-25

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14,659

Call

19-20

10-11

 

C008

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

18,000

Call

 

 

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

10,700

Call

5-9

 

 

M001

Mikrotik(MTCNA) by JODOI

3 วัน

29,200

Call

 

 

 
           

 

 
กุมภาพันธ์ 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

Call

     

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

Call

23-27

14-15,21-22,28

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (special)

5 วัน

15,000

Call

16-20

 

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (special)

5 วัน

15,000

Call

9-13

 

 

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

18,000

Call

 

 

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14,659

Call

17,18

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

18,000

Call

 

21-22,28 กพ. 1 มีค.

 

C005

CCNA Security (640-554)

4 วัน

18,000

Call

 

 

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

10,700

Call

 

 

 

M001

Mikrotik(MTCNA) by JODOI

3 วัน

Call

Call

 

 

 
           

 

 
           

 

 
มีนาคม 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบเย็น

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

Call

17-19

1,7,8

2-6

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

Call

23-27

14-15,21-22,28

9-13,16-20

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (ขอนแก่น)

5 วัน

15,000

Call

2-6

 

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (ระยอง)

5 วัน

15,000

Call

9-13

 

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (ภูเก็ต)

5 วัน

15,000

Call

16-20

 

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14,659

Call

 

7,8

23-26

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (Special )

5 วัน

15,000

Call

16-20

 

 

C005

CCNA Security (640-554)

4 วัน

18,000

Call

 

 

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

10,700

Call

9-13

 

 

M001

Mikrotik(MTCNA) by JODOI

3 วัน

Call

Call

 

 

 

C006

IPV6 by JODOI

2 วัน

7,200

Call

5-6

 

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

18,000

Call

 

21-22,28-29

 

MN001

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (รอบค่ำ)

10 วัน

15,000

Call

23-27,30,3เมย.

 

 
เมษายน 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

Call

1-3

4,5,11

20-24

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

Call

20-24

25-26,2-3,9พค.

 

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

18,000

Call

   

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14.659

Call

 

4-5

27-30

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

18,000

Call

 

25,26 เมย.,2-3พค.

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

10,700

Call

20-24

 

 

M001

Mikrotik(MTCNA) by JODOI

3 วัน

Call

Call

     

C005

CCNA Security

4 วัน

18,000

Call

     

C006

IPV6 by JODOI

2 วัน

7,200

Call

8-9

 

 

W001

Windows 2012 R2 Active Directory Domain Service & GroupPolicy

2 วัน

5,000

Call

8-9

 

 
พฤษภาคม 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

Call

6-8

2,3,9

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

Call

18-22

16,17,23,24,30

11-14,18-21

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

18,000

Call

 

23-24,30-31

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14,659

Call

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

18,000

Call

 

 

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

10,700

Call

25-29

 

 

M001

Mikrotik(MTCNA) by JODOI

3 วัน

Call

Call

     

C005

CCNA Security

4 วัน

18,000

Call

     

C006

IPV6 by JODOI

2 วัน

7,200

Call

14-15

 

 

W001

Workshop Router Cisco By Jodoi

3 วัน

4,800

Call

 

31 , 6-7 มิย.

 

มิถุนายน 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

Call

3-5

6,7,13

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

Call

22-26

20-21,27-28 มิ.ย.,4 กค

8-11,15-18

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

18,000

Call

   

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14,659

Call

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

18,000

Call

 

20,21,27,28

 

L005

Linux Administratorby JODOI

5 วัน

10,700

Call

15-19

 

 

M001

Mikrotik(MTCNA)

2 วัน

Call

Call

 

27-28

ติดต่อ อ.มาส โดยตรง 087-9919981

 

C005

CCNA Security

4 วัน

18,000

Call

     

C006

IPV6 by JODOI

2 วัน

7,200

Call

10-11

 

 

C001

CCNA Routing and Switching (เชียงใหม่)

5 วัน

15,000

Call

 

27-28,4-5 กค.

 

C001

CCNA Routing and Switching (ภูเก็ต)

5 วัน

15,000

Call

22-26

 

 

C001

CCNA Routing and Switching (เกาะสมุย)

5 วัน

15,000

Call

15-19

 

 

กรกฎาคม 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

Call

1-3

4,5,11

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

Call

20-24

18,19,25,26 กค. และ 1 สค.

13-16,20-23

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

18,000

Call

   

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14,659

Call

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

18,000

Call

 

18,19,25,26

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

10,700

Call

13-17

 

 

M001

Mikrotik(MTCNA)

2 วัน

Call

Call

     

C005

CCNA Security

4 วัน

18,000

Call

     

C006

IPV6 by JODOI

2 วัน

7,200

Call

8-9

 

 

C001

CCNA Routing and Switching (สุราษฎร์ธานี)

5 วัน

15,000

Call

6-10

 

 

C001

CCNA Routing and Switching (หัวหิน)

5 วัน

15,000

Call

18-19,25-26 กค

 

 

สิงหาคม 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

Call

4-6

 

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

Call

24-28

15,16,22,23,29

18-21,25-28

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

18,000

Call

   

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14,659

Call

 

8-9

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

18,000

Call

 

15,16,22,23

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

10,700

Call

17-21

 

 

M001

Mikrotik(MTCNA)

2 วัน

Call

Call

 

29-30

 

C005

CCNA Security

4 วัน

18,000

Call

     

C006

IPV6 by JODOI

2 วัน

7,200

Call

13-14

 

 

C001

CCNA Routing and Switching (ประเทศลาว เวียงจันทร)

5 วัน

15,000

Call

3-7

 

 

C001

CCNA Routing and Switching (ขอนแก่น)

5 วัน

15,000

Call

17-21

 

 

C001

CCNA Routing and Switching (ชลบุรี)

5 วัน

15,000

Call

 

22-23,29-30

 

กันยายน 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

Call

 

 

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

Call

21-25

19,20,26,27 กย. และ 3 ตค.

15-18,22-25

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

18,000

Call

   

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14,659

Call

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Routing by JODOI (300-101)

4 วัน

18,000

Call

 

19,20,26,27

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

10,700

Call

7-11

 

 

M001

Mikrotik(MTCNA)

2 วัน

Call

Call

 

26-27

 

C005

CCNA Security

4 วัน

18,000

Call

     

C006

IPV6 by JODOI

2 วัน

7,200

Call

9-10

 

 
ตุลาคม 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

Call

6-8

3,4,10

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

Call

26-30

17,18,24,25,31

12-15,19-22

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

18,000

Call

   

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14,659

Call

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

18,000

Call

 

17,18,24,25

 

L005

Linux Administrator

5 วัน

10,700

Call

12-16

 

 

M001

Mikrotik(MTCNA)

2 วัน

Call

Call

 

24-25

 

C005

CCNA Security

4 วัน

18,000

Call

     

C006

IPV6 by JODOI

2 วัน

7,200

Call

21-22

 

 
พฤศจิกายน 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

Call

3-5

1,7,8

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

Call

23-27

14,15,21,22,28

16-19,23-26

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

18,000

Call

   

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14,659

Call

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

18,000

Call

 

14,15,21,22

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

10,700

Call

16-20

 

 

M001

Mikrotik(MTCNA)

2 วัน

Call

Call

 

28-29

 

C005

CCNA Security

4 วัน

18,000

Call

     

C006

IPV6 by JODOI

2 วัน

7,200

Call

11-12

 

 
ธันวาคม 2015

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

ราคาเต็ม

ราคาโปรโมชั่น

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

9,000

Call

1-3

 

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

15,000

Call

21-25

12,13,19,20,26

14-17,21-24

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

18,000

Call

   

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

14,659

Call

   

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

18,000

Call

 

12,13,19,20

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

10,700

Call

14-18

 

 

M001

Mikrotik(MTCNA)

2 วัน

Call

Call

 

19-20

 

C005

CCNA Security

4 วัน

18,000

Call

     

C006

IPV6 by JODOI

2 วัน

7,200

Call

8-9