พฤษภาคม 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

   

11-13

 

30,31พค.1,2,3มิย

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-120)

5 วัน

   

30,31พค.1,2,3มิย

14,15,21,22,28

wait

C001

CCNA by JODOI (200-120) เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ

5 วัน

   

Call

ติดต่อ อ.มาส

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-120 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

   

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

     

Call

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

   

16-19

Call

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

   

23-27

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

   

 

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

     

 

C006

Implementing Cisco Network Security (210-260)

4 วัน

         

C007

IPV6 by JODOI

2 วัน

   

 

 

 
มิถุนายน 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

   

8-10

25,26มิย. 2กค

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-125)

5 วัน

   

20-24

18,19,25,26มิย. 2กค

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

       

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-125 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

   

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

     

Call

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

   

 

Call

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

   

-

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

   

25,26

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

     

 

C006

Implementing Cisco Network Security (210-260)

4 วัน

   

-

   

N005

Network Next Gen by Jodoi 2 Days ( Workshop )

2 วัน

   

 

4,5

รายละเอียด

N004

Network Special on Tour ( โคราช )

2 วัน

   

 

11,12

รายละเอียด

C008

Cisco MPLS Workshop

2 วัน

   

wait

รายละเอียด

กรกฎาคม 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

   

6-8

23,24,30

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-125)

5 วัน

   

25-29

16,17,23,24,30

26-29กค ,2-5 สค

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

       

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-125 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

   

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

   

 

23,24,30,31 และ 6 สค

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

   

12-15

Call

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

   

11-15

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

   

 

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

   

9-10

 

M003

Mikrotik ( MTCWE )

2 วัน

   

23-24

 

C006

Implementing Cisco Network Security (210-260)

4 วัน

   

 

   

C007

IPV6 by JODOI

2 วัน

   

21-22

 

 
สิงหาคม 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

   

3-5

27,28สค,3กย

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-125)

5 วัน

   

22-26

20,21,27,28สค,3กย

wait

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

       

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-125 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

   

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

     

 

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

   

 

20,21,27,28 และ 3 กย

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

   

29-31สค และ1-2 กย

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

   

6-7

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

     

 

C006

Implementing Cisco Network Security (210-260)

4 วัน

   

8-11

   

C007

IPV6 by JODOI

2 วัน

     

6-7

 

H001

Hacking Fundamental (2 Days)

2 วัน

   

 

6-7

โปรโมชั่น
กันยายน 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

   

7-9

24,25กย,1ตค

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-125)

5 วัน

   

26-30

17,18,24,25กย,1ตค

wait

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

       

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-125 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

   

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

     

Call

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

   

13-16

Call

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

   

19-23

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

   

 

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

     

 

C006

Implementing Cisco Network Security (210-260)

4 วัน

         

C007

IPV6 by JODOI

2 วัน

   

1-2

 
ตุลาคม 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

   

5-7

22,23,29

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-125)

5 วัน

   

17-21

15,16,22,23,29

wait

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

       

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-125 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

   

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

     

Call

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

   

 

Call

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

   

10-14

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

   

 

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

     

 

C006

Implementing Cisco Network Security (210-260)

4 วัน

   

25-28

   

C007

IPV6 by JODOI

2 วัน

   

3-4

 

 
พฤศจิกายน 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

   

2-4

26,27พย,3ธค

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-125)

5 วัน

   

21-25

19,20,26,27พย,3ธค

wait

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

       

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-125 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

   

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

     

Call

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

   

15-18

Call

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

   

28-30พย และ1-2ธค

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

   

 

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

     

 

C006

Implementing Cisco Network Security (210-260)

4 วัน

         

C007

IPV6 by JODOI

2 วัน

   

10-11

 

 
ธันวาคม 2016

รหัสวิชา

หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

   

รอบวันธรรมดา

รอบวันหยุด

รอบค่ำ

N001

Beginning Network Admin by JODOI (Pre-CCNA)

3 วัน

   

7-9

17,18,24

 

C001

CCNA Routing and Switching by JODOI (200-125)

5 วัน

   

19-23

10,11,17,18,24

wait

C002

Cisco Certified Design Associate (640-864) 

5 วัน

       

 

C003

CCNA-Tshoot-Exam-200-125 by JODOI (ติวสอบ 2 วัน)

2 วัน

   

 

 

 

C004

Implementing Cisco IP Switched Networks (300-115)

4 วัน

     

Call

 

C005

Implementing Cisco IP Routing (300-101)

4 วัน

   

 

Call

 

L005

Linux Administrator by JODOI

5 วัน

   

 

 

 

M001

Mikrotik ( MTCNA )

2 วัน

   

 

 

M002

Mikrotik ( MTCRE )

2 วัน

     

 

C006

Implementing Cisco Network Security (210-260)

4 วัน

   

13-16

   

C007

IPV6 by JODOI

2 วัน

   

1-2