การชำระเงินค่าอบรมหลักสูตรอบรม ค่าสอบ Cert.IT

 

ค่าสินค้าและบริการกับทางสถาบันอบรมโจดอย สามารถชำระได้ดังนี้


1. ชำระผ่านบัญชีธนาคาร ตามด้านล่าง นามบริษัท หรือนามบุคคล


2. ชำระเงินสด ที่สถาบันอบรมโจดอย ลาดพร้าวซอย 20

 

3. ชำระโดยการตัดบัตรเครดิต ที่สถาบันอบรมโจดอย ลาดพร้าวซอย 20

 

4. ชำระโดยการตัดบัตรเครดิต Online ตาม link ด้านล่าง
http://www.jodoi.com/Pay_online_jodoi.php

 

** แจ้งหลักฐานการชำระเงิน **

 

 

กรณีบุคคลธรรมดา ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

 

-กรณีที่มีการชำระเงินมาแล้ว ให้ทำการเมลล์หลักฐานการชำระเงินมาที่ sale@jodoi.com และโทรแจ้งที่เบอร์  02-053-2717  ภายในวันที่โอนเงิน ทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการสำรองที่นั่งให้ลูกค้า

-กรณีที่ต้องการออกใบกำกับภาษีให้แจ้งก่อนวันที่โอนเงินหรือ ไม่เกิน 7 วันหลังจากที่ชำระเงินแล้ว

-กรณีที่ลูกค้านามบริษัทได้ทำการชำระเงินมาแล้ว ให้ทำการเมลล์หลักฐานการชำระเงินมาที่ sale@jodoi.com พร้อมกับส่ง ชื่อบริษัท และที่อยู่ของบริษัท ที่ใช้ในการออกใบกับกับภาษี มาให้กับทาง โจดอย ในวันที่มีการชำระเงิน

-กรณีที่ลูกค้าต้องการ หักภาษี ณ ที่จ่าย  3 % ให้ทำการส่งเอกสารสำเนามาที่ sale@jodoi.com  ภายในวันที่ชำระเงิน
หรือหลังจากชำระแล้วไม่เกิน 7วัน พร้อมกับแจ้งรายละเอียดว่าจะส่งเอกสารตัวจริงให้กับ ทางโจดอย เมื่อใด

-ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน ใบกำกับภาษี ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทโจดอย ภายในเดือนเดียวกันกับ บิลที่ออกให้เท่านั้น

-ทางบริษัทจะไม่ทำการอนุญาต ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %  ย้อนหลัง ถ้าลูกค้าต้องการหรือติดต่อมา  แต่จะให้สิทธิเฉพาะที่เป็นรอบ
บิลภายในเดือนเดียวกันเท่านั้น