3

 

 

 

 

ภาพปิดคอร์ส

 

CCNA รุ่นที่ 353

CCNA รุ่นที่ 352

CCNA รุ่นที่ 351

CCNA รุ่นที่ 350

 

 

 

Training Course

 

 

 

 

......More.....

 

ความจำเป็นในการสอบ cert

 

Step Get Certified

 


......More.....


......More.....

 

 

 

 
วีดีโอสัมภาษณ์ลูกศิษย์
Mr.Shee Zher Ng รุ่นที่ 42
คุณมนตรี งามวงศ์
ขอนแก่น by Jodoi มาจากเวียงจันทน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร CCNA R&S by Jodoi ราคาปกติ 18,000 บาท (อบรมอย่างเดียว)
ชำระก่อนวันอบรม ลดเหลือ 10,500 บาท (อบรมอย่างเดียว)
ราคาอบรม พร้อมค่าสอบเพียง 23,000 บาท (เฉพาะค่าสอบ 14,500 บาท)
-------------------------------------------------------------
หลักสูตร Beginning Network Admin ราคาปกติ 12,000 บาท
ชำระก่อนวันอบรม ลดเหลือ 8,000 บาท
Beginning ธรรมดา 10-12 กันยายน 2562
CCNA วันหยุด 14,15,21,22,28 กันยายน 2562
CCNA วันธรรมดา 23-27 กันยายน 2562
CompTIA Security+ 7,8,14 กันยายน 2562
Linux Administrator 16-20 กันยายน 2562
CCNP Switch วันธรรมดา 15-18 ตุลาคม 2562

 

คุณเอกลักษณ์ เพ็ชรด้วง สอบผ่าน (CCNA 200-125) วันที่ 10/10/2562 คนที่ 614

คุณจักรกฤษ นพคุณ สอบผ่าน (CCNA 200-125) วันที่ 3/10/2562 คนที่ 613

คุณนพพร มาศเมฆ สอบผ่าน (CCNA 200-125) วันที่ 13/9/2562 คนที่ 612

คุณมงคลชัย ไชยเสนา สอบผ่าน (CCNA 200-125) วันที่ 9/9/2562 คนที่ 611

คุณพรชาย เลิศมงคลชัยกุล สอบผ่าน (CCNA 200-125) วันที่ 27/8/2562 คนที่ 610

รายชื่อคนสอบผ่าน CCNA
รายชื่อคนสอบผ่าน CompTIA Security+
ปัจจุบัน บริษัทโจดอย เปิดสอน CCNA มาแล้วกว่า 357 รุ่น และลูกศิษย์ของโจดอย สอบผ่าน CCNA มากกว่า 614 คน

 

แนะนำหลักสูตร

   
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นทำงานสาย IT หรือต้องการย้ายสายงานมาทำงานทางด้าน Network และเป้าหมายคือการสอบ Cert. CCNA หลังจาก จบหลักสูตรนี้แล้ว หลักสูตร แนะนำต่อไปคือหลักสูตร CCNA R&S by Jodoi และหลักสูตร Linux Admin by Jodoi  
 
  หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่มีความประสงค์จะทำงานสาย Network และต้องการสอบ Cert. CCNA ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ ควรผ่านหลักสูตร Beginning Network Admin by Jodoi ( Pre-CCNA) 3 days มาก่อน หรือมีประสบการณ์ทำงานทางด้าน Network มาแล้ว อย่าง น้อย 2 ปี หรือเรียนมาทางสาย IT โดยตรง หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว หลักสูตร แนะนำ ต่อไปคือหลักสูตร CCNP Route by Jodoi และหลักสูตร CCNP Switch by Jodoi
ศิษย์สถาบันโจดอย สามารถสอบผ่าน CCNA R&S แล้วมากกว่า 500 คน
 
 
  หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการ ดูแลและแก้ไข Linux Server ในองค์กรของท่าน หรือ ให้บริการแก่ลูกค้า ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ ควรผ่านหลักสูตร Beginninig Network Admin by Jodoi (Pre-CCNA) -3 Day มาก่อนหรืแ มีประสบการณ์ทำงาน เกี่ยวกับ Linux Server เบื้องต้น ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ server ประเภทต่างๆเช่น Mail Server, DNS Server , Proxy Server, FTP Server , etc. และยังมีหลักสูตรอื่นๆอีกมากมาย  
   
  CompTIA Security+ เหมาะสาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งทางด้านไอที่ ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับงานเทคนิคทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย เช่น IT Support, System Engineer, Network Engineer, IT Auditor, IT Manager, System Manager, Network Manager, IT Project Manager ตลอดจนผู้ที่ทางานทางด้านพัฒนาโปรแกรม เช่น Programmer, System Analyst เป็นต้น  
     

 

 

 

  Jodoi Day 2018 Network & Cyber Security
  วันที่ 4 มิถุนายน 2561

 

 

รายการ " IT BY JODOI "
ออกอากาศทางช่อง Bangkok TV ในเครือของเจริญเคเบิลทีวี

เวลา 11.30 น. - 12.00 และ 21.30 น.-22.00 น. ทุกวันนแ

 

 

 

Tape 2    

 

 

 

Tape 1    

 

รายการ " CAT IT Academy "
พิชิต CCNA โดย คุณเกรียงศักดิ์ นามโคตร JODOI IT&Service Co.,Ltd.
Tape 1
Tape 2

 

 

เพิ่มช่องทางในการติดต่อ

VDO IP Version 4
VDO Basic Project |

VDO Basic Network Command
VDO Basic Linux Command
VDO Basic Network