ข้อมูลแฟรนไชส์สถาบันอบรม JODOI
สถาบันอบรม JODOI กำลังเปิดรับสมัคร Parther ในรูปแบบของแฟรนไชส์ (Franchise)
กับกระแสการเปิด AEC ในวันที่ 31 ธ.ค. 2558 และกระแสการใช้งาน Internet กันมากขึ้น อุปกรณ์เกือบทุกอย่าง จะเป็น Smart ทั้งหมด
ทำให้คนไทย ตื่นตัวในการพัฒนาความรู้ทางด้าน IT กันมากขึ้น และด้วยวิธีการสอนที่แตกต่างของสถาบันอบรม JODOI ที่การันตีผลลัพธ์
สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรม สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสอบ Certificate IT ผ่าน 100% ทำให้มีเสียงตอบรับที่ดีมากๆ More
 
รายละเอียดข้อมูล แฟรนไชส์ Download
สนใจร่วมธุรกิจ ให้ทำการ กรอกรายละเอียดในใบสมัคร Download แล้วส่งกลับมาที่ jodoi@jodoi.com
 
Tel : 081-916-5773 , 087-991-9981 , 089-0053124