ลูกศิษย์โจดอย ที่ประสบความสำเร็จ ในด้านการงาน

 

 

   
 
CompTIA Security+
 
Name
Series
CODE Exam Date Pass
1.คุณสิทธิพร เฉลียวกลาง
(รุ่นที่ 4)
COMP001021099804 สอบผ่านวันที่ 15 ธันวาคม 2559
774
2.คุณณัฐธีร์ พร้อมมูล
(รุ่นที่ 2)
COMP001021100264 สอบผ่านวันที่ 12 มกราคม 2560
785